Zarząd

 

ZARZĄD

Prezes : dr Ireneusz Hałas

V-ce prezes – mgr Marcin Trębowicz

Sekretarz – mgr Jolanta Potapska          

Skarbnik – mgr Monika Bujała       

Członek Zarządu – mgr Justyna Kowalska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – mgr Andrzej Kościk

Członek – Agnieszka Teresa Wodzyńska

Członek – mgr Zbigniew Piotr Sawa

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący – mgr Karolina Agata Wyłupek

Członek – mgr Jarosław Garbacki

Członek – mgr Anna Maria Sendecka