Ustawa

USTAWA

Link do treści ustawy o zawodzie fizjoterapeuty

Link do Zasad etyki zawodowej